Činnost Bodaj, o.s.

Činnost Bodaj, o.s.

Veškeré naše aktivity směřují ke zkvalitnění života klientů v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině. Usilujeme o to, aby se dětem dostávala nejen odpovídající základní péče, ale klademe důraz i na jejich osobní rozvoj a smysluplné trávení volného času.


Naše činnosti lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Nejpřínosnější je přímá práce s klienty a pracovníky zařízení. Na ní úzce navazuje materiální podpora zařízení, ale i programy pořádané v ČR, zaměřující se na získávání prostředků na realizaci veškerých činností organizace.

Činnost jak u nás tak i na Ukrajině zajišťují naši dobrovolníci. Během roku organizujeme tzv. Dobrovolnické výjezdy, kterých se zúčastňují zhruba dvě desítky dobrovolníků. Pobyty v ústavech na Ukrajině jsou ve většině případů čtrnácti denní v zhruba čtyřměsíčních intervalech. Dobrovolníci se podílí na všech činnostech, výjezdy počínaje, přes organizování dobrovolníků, získávání finančních prostředků, ale i organizování benefičních a jiných kulturně osvětových akcí.