Činnost v ČR

Činnost v ČR

Bodaj. o.s. se v České republice věnuje spektru činností od konkrétní přípravy výjezdu, přes přípravu dobrovolníků, pořádání výstav a osvětovou činnost až po benefiční koncerty a fundraising.


Jednotlivé oblasti spolu celkem úzce souvisejí.

Příprava výjezdu zahrnuje přípravu materiálu a dobrovolníků. Tedy oslovování sponzorů a dárců a sbírky. Tímto způsobem se nám daří získávat například hygienické potřeby), nákupy (plen, fyzioterapeutických pomůcek), vlastní výroba (pomůcky na bazální stimulaci). Důležitým prvkem je příprava dobrovolníků. Na základě přihlášky je zájemce pozván na informační schůzku, kde se konkrétněji dozví jak vypadá výjezd, vyjasníme si vzájemně jaké máme nároky a co můžeme poskytnout. Dalším krokem je účast na přípravném víkendu, kde se sejdou všichni zájemci o výjezd. Program zahrnuje informace o systému a principech naší práce, obecné informace o domově a okolí a příprava na konkrétní činnosti (úvod do fyzioterapie, bazální stimulaci, arteterapii,...). Dobrovolníci se rozdělí na jednotlivé palatové týmy, seznámí se s kartami klientů a řeší se praktické věci podle jednotlivých oblastí, například organizace cesty, kuchyně, zdravotnický a hygienický materiál, pomůcky na volnočasové aktivity a fyzioterapii. Víkendu se účastní jak staří dobrovolníci, tak nováčci. Až po tomto víkendu padá definitivní rozhodnutí o účasti. Vzhledem k náročnosti životních i pracovních podmínek je třeba mít co největší prostor pro vzájemné poznání se.

Osvětová činnost a fundraising spolu poměrně úzce souvisejí. Bodaj, o.s. pořádá výstavu obrázků namalovaných dětmi ve Vilšanech a fotografií dokumentujících život v domově. Výstava putuje po různých městech a místech v České Republice. Vernisáž bývá spojena s presentaci činnosti sdružení. Výstava je prodejní. Pořádáme také sbírky finanční i materiální (zejména hygienického (šampony, mýdla, pasty,.., ne šatstva).

Každý rok před Vánoci je pořádán benefiční koncert, jehož výtěžek jde na činnost sdružení.

Důležitou součástí činnosti sdružení je také oslovování sponzorů a dárců a jednání s nimi.

Sdružení je na dárcích a sponzorech závislé. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří nám umožňují pomáhat.