Rehabilitační činnost

Rehabilitační činnost

Význam rehabilitace v domově pro lidi s postižením ve Vilšanech


Fyzioterapie, nebo také léčebná rehabilitace, je jedním z oboru medicíny, který se zaměřuje na zlepšování stavu pohybového systému člověka a má za cíl naučit člověka nebo dítě nové pohybové dovednosti a zkvalitnit tak jeho život.

Léčebna rehabilitace v dětském domově ve Vilšanech má svůj klíčový význam především proto, že děti nemají celoročně přístup k jakémukoliv cvičení. Jediným pohybem, ke kterému mají příležitost, je pohyb v postelích nebo v omezené míře na podlaze. Celý den jsou odkázáni na své špatné pohybové streotypy, které jim diktuje jejich postižení a které s postupem věku ničí jejich klouby i svaly a omezují je stále více v pohybu. Nejčastější diagnózou, se kterou je možné se setkat je dětská mozková obrna v kombinaci se smyslovým postižením. Žádné z dětí však není  diagnostikováno tak, aby byl jasně stanoven rozsah a míra postižení, takže se lidé při práci řídí především zkušenostmi, které mají ze své klinické praxe.

Primárně rehabilitace probíhá u dětí s kombinovaným postižením ve věkové skupině od 2 - 10 let. Je prioritní z důvodu nízkého věku a nejvyšší míry potřebnosti, protože v tomto období je možné dítě hodně naučit, i malé zlepšení jeho stavu se může výrazně projevit v pozdějším věku. Další skupinou rehabilitantů jsou lidé ve věku od 15 - 30 let, většina  z nich je trvale ležících. Zde má rehabilitace význam především preventivní, jako minimalizace následků těžkého tělesného postižení. Rehabilitace ve Vilšanech probíhá přímo na jednotlivých palatách nebo venku (při příznivém počasí). Ke cvičení se využívají stejné fyzioterapeutické techniky, jako znají a využívají terapeuti v Čechách. Jednotlivé rehabilitační pomůcky na cvičení (gumové míče, polohovací pomůcky, vertikalizační pomůcky, ortopedická obuv) byly buď zakoupeny před výjezdem v České republice nebo darovány kolegy z oboru či z domácích zásob dobrovolníků.

V současné době (2018-2019) pobývá ve Vilšanech český fyzioterapeut a zástupce naší organizace Katka Ševčíková a zajišťuje tak rehabilitaci celoročně.