Arteterapie

Arteterapie


V dětském domově ve Vilšanech se snažíme o arteterapeutickou práci s klienty, respektive o individuální práci s prvky arteterapie. Důležitý je individuální přístup a interakce s klientem. Práce probíhá v rámci bloků přímo na palatách za účasti ostatních dobrovolníků (jeden dobrovolník na klienta), nebo individuelně s vybranými jedinci. Chceme je touto činností stimulovat a poskytnout možnost rozvoje, který je uzpůsoben jejich handicapu. Konečně také chceme přispívat k tomu, aby jejich život byl stejně barevný, jako jejich výtvory.

Při práci na palatách využíváme různé techniky, které lze v tomto prostředí provádět. Zaměřujeme se zejména na využití nejrůznějších materiálů, povrchů a speciálních technik pro konkrétní skupinu klientů z jednotlivých palat. Využíváme hlavně strukturované povrchy papírů a jiných materiálů, barvy na vodní bázi, materiál pro stimulaci hmatu - modelína, těsto atd. Tyto způsoby práce jsou vhodné zejména  pro práci s klienty s kombinovaným postižením a klienty s těžkým mentálním handicapem.

Dalším způsobem práce je individuální činnost v rámci rozvoje. Zde pracujeme s každým klientem podle jeho schopností tak, abychom naplnily cíle, které si klademe. Klienti jsou velmi často na různém stupni výtvarného rozvoje, který se snažíme dále podněcovat netypickými technikami a návaznou prací. Velmi oblíbené je malování tzv. kartěn, což jsou obrázky na sololitových deskách, které pak obměňují naši putovní výstavu.

Cílem arteterapie ve Vilšanech je:

  • přispění k psychickému a sociálnímu rozvoji jednotlivce
  • stimulace, aktivizace jednotlivce
  • navázat kontakt s klientem; zjistit, zda výtvarná činnost je pro něj zajímavá, což dává potencilál k další práci s ním