Materiální podpora

Materiální podpora

Na základě vlastních zkušeností preferujeme přímou práci dobrovolníků s klienty a personálem před „pouhou“ distribucí humanitárního materiálu. Proto materiál a pomůcky, které na Ukrajinu dovezeme z převážné části sami využíjeme, či zpracujeme. Ať se jedná o hygienický a zdravotnický materiál, nebo fyzioterapeutické, či arteterapeutické pomůcky.


Fyzioterapeutický materiál, který máme ve Vilšanech zahrnuje podložky (deky, matrace), polohovací pomůcky (polohovací židle, vertikalizační stojan, pevné klíny a válce, měkké polštáře, hady a podkovy) a míče (overbally i malé míčky na míčkování. Tyto pomůcky máme v současnosti ve Vilšanech a využíváme je při výjezdech. Zatím není nikdo z personálu vyškolen ve fyzioterapii a tak tyto věci čekají na nás.

Hygienický materiál tvoří především jednorázové pleny různých velikostí, od kojeneckých po „dospělé", které aplikujeme zejména ležícím klientům při individuálních činnostech. Ale zahrnuje také materiál na koupání klientů (šampóny, mýdla, tyčinky do uší, ručníky a další), potřeby osobní hygieny pro starší klienty (zubní kartáček a pasta, mýdlo, pro klientky vložky) a také věci pro dobrovolníky (tekutá a desinfekční mýdla, ...) Plenky, vložky, pomůcky ústní hygieny, či mýdla patří k materiálu, který je třeba zajistit na každý výjezd.

Klasickým humanitárním materiálem je oblečení. Vytvořili jsme a v současné době máme kompletní tzv. „šatník", v němž jsou jakési „sety"oblečení v různých velikostech a variantách. Využíváme jej zejména když bereme klienty na vycházky, protože oblečení v kterém chodí po domově bývá nedostatečné.

Velkou oblast pomůcek tvoří potřeby na arteterapii a tzv. „rozvojové činnosti". Jedná se o výtvarné potřeby (tempery, vodovky, štětce, tužky, papíry, plastelíny, apod.) školní a kancelářské potřeby a také sololity a balakryly z nichž v rukou klientů vznikají zajímavé obrazy.

Bazální stimulace je metoda, která má zprostředkovat zejména ležícím klientům hmatové, čichové,  či zvukové vjemy a tím stimulovat jejich rozvoj. Potřebné pomůcky jako například různá štěrchátka, či tzv. „hadi" (pytlíky, v nichž jsou zašité různé kuličky, fazole, hrkátka, apod.) vznikají  v rukou dobrovolníků v rámci příprav na výjezd.