Média - aktuálně

Média - aktuálně


TISKOVÁ ZPRÁVA 15.12. 2010

Občanské sdružení Bodaj, o.s. Vás zve na výstavu

Vilšany očima dětí

24. října 2012 v kavárně Pražírna, Lublaňská 50, Praha

Rádi bychom vás pozvali do vinohradské kavárny Pražírna, kde ve středu 24. října od 19:00 proběhne vernisáž fotografií, které vytvořily děti z dětského domova v ukrajinských Vilšanech. Fotografie vznikly v rámci letního výjezdu českých dobrovolníků v roce 2012. Do hledáčku fotoaparátu tentokrát nekoukali dobrovolníci, ale místní děti, které své okolí vnímají poněkud jinak.

Na vernisáži návštěvníkům zahraje brazilskou hudbu kytarista  Giovanni Mazziota , jazzovou hudbu kytarista Tomáš Fuchs, hiphopové písně o zážitcích na Ukrajině zarepuje Matěj Hilský a své verše přečte básník Tomáš Tajchner (www.poet.cz).

Celý projekt je nápadem dobrovolnice sdružení Bodaj Dominiky Duchkové. Během čtrnáctidenního pobytu připravili dobrovolníci pod jejím odborným vedením pro místní děti fotoškolu, kde se v dvojicích, vždy jeden klient a jeden dobrovolník, učily zacházet s fotoaparátem a zamýšlet se na formou a obsahem každé jednotlivé fotografie. Mimo vlastní fotoškolu děti každé odpoledne fotily samostatně, přičemž se snažily ztvárňovat určité téma, které bylo pro každý den předem dané. Výsledky jejich práce byly prezentovány přímo v dětském domově na „opravdové" výstavě s vernisáží a rautem.

Na základě pečlivého výběru vznikla kolekce pozoruhodných snímků, jež jsou jednak důkazem netušených uměleckých schopností dětí, jednak ukazují život v dětském domově tak, jak bychom ho sami neměli šanci poznat. Nejreprezentativnější fotografie budou vystaveny v podobě velkých fotoobrazů 40x60, část ve formátu A4 a s částí se budou moci návštěvníci seznámit v pohlednicovém formátu 10x15. Výstava potrvá do konce listopadu a bude prodejní, výtěžek z prodeje obrázků poputuje zpátky na Ukrajinu. Později by se výstava měla přesunout mimo Prahu

Celá akce proběhne v kavárně Pražírna, která se nachází v Lublaňské 50 pár kroků od I. P. Pavlova. Jak vyplývá z názvu, kavárna si připravuje vlastní kávu a podle recenze na Scuk.cz jde o „povedený kávový zářez". Prostory k výstavě poskytla kavárna našemu sdružení bezplatně.

Pořádání výstavy je možné díky podpoře Bodaj o. s., Katedry kulturologie FF UK a úsilí dobrovolníků.

Posláním občanského sdružení Bodaj, založeného roku 2001,  je zlepšení životních podmínek dětí v ústavech sociální péče pro děti a mládež na Ukrajině, konkrétně v dětském domově v zakarpatských Vilšanech. Bodaj poskytuje materiální a přímou pomoc prostřednictvím činnosti dobrovolníků. Cílem sdružení je respektovat a prosazovat práva dětí a dospívajících, zdravých i s mentálním postižením, především pak právo na důstojný život v důstojných podmínkách.

Činnost Bodaj o. s spočívá především v získávání finančních a materiálních prostředků za účelem rozvíjení dětí a dospívajících v ústavech sociální péče na Ukrajině, rozšiřování odborných znalostí personálu v ústavech sociální péče v oblasti výchovy, ošetřovatelské péče a terapeutických činností , sdružování a koordinace dobrovolníků při přípravě a realizaci krátkodobých pobytů v zařízeních ústavní péče, individuální i skupinové práce s klienty pro potlačení psychosociálně patologických jevů s využitím prvků rehabilitace, ergoterapie a expresivních terapií a pořádání benefičních a osvětových akcí (koncerty, výstavy, přednášky).

V poslední době přijíždějí dobrovolníci, většinou studenti oborů sociální práce či fyzioterapie, do Vilšan pravidelně čtyřikrát ročně pokaždé na dva týdny.

Pavlík... zvědavý rozzářený obličejík, zůstávající v centru dění a společnosti...v rukou tiskne foťák,.. směje se, těší se na svoji první fotku.. jakoby tomu nechtěl věřit.. koho a co asi vyfotí..chvílemi fotí jakoby bezmyšlenkovitě, přitom však fotkami mapuje dění kolem sebe.. své kamarády, děti z dětdomu, dobrovolníky, .. i svá oblíbená zvířata.. obklopen společností a děním fotí rád a s nadšením vše a všechno kolem, ..jakoby říkal ,,nechci být sám", nejraději fotil v blízkosti svých kamarádů Fedi a Editky..  žádá sdílet, a každou pochvalu opětuje pověšením se na ruku :) a milým úsměvem . ..

Více informací o činnosti Bodaj o. s. naleznete zde: www.bodaj.com

Kontakt: dominikaduchkova@seznam.cz, 776 707 117

bodaj@bodaj.com