Termín jarního výjezdu 2018 je tu!

Termín jarního výjezdu 2018 je tu!

10. 12. 2017 - Pojeďte s námi do jarních Vilšan!


Jarní výjezd Bodaje do Vilšan

27. 4. - 8. 5. 2018

Podmínky pro přihlášení na výjezd:

- Vyplnění závazné přihlášky do 31. 3. a zaslání na jedunaukrajinu@gmail.com

Přihláška: https://goo.gl/forms/O5Pb1ldegwAlkxlD2

Přihláška musí být vyplněna kompletně - mít všechny potřebné náležitosti, obsahovat informace o vašich zdravotních omezeních.

Pokud s námi chcete jet poprvé, je třeba kromě přihlášky sepsat standardní motivační dopis a strukturovaný životopis. Kompletní informace o vaší osobě nám pomohou předejít komplikacím, které se daleko od ČR velmi těžko řeší. K cestě na Ukrajinu je nezbytný platný cestovní pas.

Při výběru dobrovolníků posuzujeme obsah a formu přihlášky - dosavadní zkušenosti, praxe.

Přihlášku vyplňte, až budete s jistotou vědět, že pojedete. Po odeslání přihlášky už není možné se z výjezdu odhlásit. V úvahu budou brány jen závažné důvody.

Přijetí přihlášky potvrdíme mailem.

O účasti na výjezdu se rozhodne po přípravné schůzce.

Jakékoliv dotazy k výjezdu zasílejte organizátorkám Marii Píšťkové a Marii Voslářové na e-mail jedunaukrajinu@gmail.com nebo na telefon +736 105 216

Pravidla výběru dobrovolníků:

- kapacitní strop je cca 15 účastníků

- výběr proběhne na základě zaslané přihlášky, pohovoru s novými zájemci na společné schůzce a na základě aktivní účasti na přípravné schůzce

- pokud by se na výjezd přihlásilo více nových dobrovolníků a z organizačních i kapacitních důvodů by nemohli  být všichni přijati, museli bychom účastníky vybrat podle následujících kritérií (nejsou uspořádána podle priorit):

  1. poměr dobrovolníků, kteří již na UA byli, a dobrovolníků, kteří jedou poprvé

  2. skladba skupiny

  3. osobní vklad jednotlivce a participace na výjezdu

  4. datum přihlášení

Účast na výjezdu

Podmínky:

1.  Účast na předvýjezdní schůzce v Praze  (místo a čas upřesníme)

Na schůzce se bude řešit organizace samotného výjezdu, rozdělení kompetencí jednotlivých dobrovolníků, sestavování pracovních týmů, náplň výjezdu atp., podrobné informace dostanete e-mailem. Noví zájemci se dozvědí podrobné informace o spolku Bodaj, aktivitách a výjezdu.

Účast všech přihlášených je jednou z podmínek účasti na výjezdu.

2.  Účast na povýjezdní schůzce

Po návratu z Ukrajiny pořádáme schůzku, jejímž cílem je celkově zhodnotit výjezd a práci a také zpracovat podněty pro naši další činnost. Termín upřesníme ihned po návratu.

Celkové finanční náklady:

Zaplacení zálohy na stravné - 700,- Kč

Pokud dojde ke zrušení vaší účasti na výjezdu v době, kdy již budou z vaší osobou spojené náklady, například na cestu, budeme storno poplatky platit z vaší zálohy na stravné, zbytek financí vám samozřejmě vrátíme. Jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně, abychom mohli brát zřetel na okolnosti každého případu.

Peníze budou vybírány v hotovosti na přípravné schůzce. Kontaktní osobou ohledně záloh všeho druhu je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail:hurdova.j@seznam.cz)

Tato částka je určena na nákup potravin v ČR a nákup potravin na Ukrajině.

- Kapesné pro vlastní potřebu, doporučená výše 30 eur.

Další informace:

Kontaktní osoba - vedení výjezdu: Marie Píšťková (tel.: 736 105 216)

Kontaktní osoba ve věci financí je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail: jana@bodaj.com).

Pokud máte o výjezd zájem, ale tento termín se vám nehodí, budeme rádi, když se přesto zúčastníte informační schůzky i příprav výjezdu. Následující výjezdy jsou plánovány na další termíny v roce 2018.

Těšíme se na Vás Váš Bodaj

Kontakt

Sídlo sdružení:

Rooseveltova 8,
160 00 Prague 6
Czech Republic

Telefony:

Tel. CZ: +420 776 029 940
Tel. UA: +380 985 486 001
IČO: 26540991

Bankovní spojení:

Raiffeisen 3806046001/5500

Konto veřejné sbírky:

Raiffeisen 3806046028/5500

E-mail:

bodaj@bodaj.com