Lidé v Bodaji


Výbor sdružení

Mgr. Martina Vrtalová - předsedkyně

Tel.: +420 777 866 250

Bc. Ada Vondrášková - místopředsedkyně

Tel.: +420 739 019 913

Kancelář sdružení

Bc. Jan Čanda - ředitel

Tel.: +420 776 029 940
E - mail: honza@bodaj.com

Kateřina Ševčíková, Dis. - fyzioterapeut, koordinátor dobrovolníků

Tel.CZ: +420 606 656 972, UA +380 985 486 001
E - mail: kaca@bodaj.com