Jak se stát partnerem?


Hledáme partnery zejména na finanční podporu. Podporu v různém rozsahu jak, generálního partnera, tak i drobné donátory. Zajímavé pro nás určitě budou také nabídky např. na mediální partnerství. Kromě spolupráce s právnickými osobami uvítáme i podporu jiných neziskových organizací a nadací či fondů, církví, ale i fyzických osob, a drobných dárců.

Můžeme Vám nabídnout zejména propagaci Vaší společnosti na nejrůznějších úrovních: na našem webu,  na tiskovinách (plakáty, letáky), ve Výročních zprávách, na benefičních akcích, v médiích, v tiskových zprávách. Propagaci můžeme uplatnit, jak v ČR, tak samozřejmě i na Ukrajině a transportně i na území Maďarska a Slovenska.

Na jakýkoli vklad ochotně vystavíme darovací smlouvu (umožňuje snížení daně z příjmu nejvýše o 5 % vyměřovacího základu) nebo sponzorskou smlouvu o reklamě (možňuje snížení základu daně v plné výši nákladu).

Pokud máte chuť s námi jakýmkoli způsobem spolupracovat ať už finančně, materiálně nebo radou aj., určitě nás kontaktujte.
Předem Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Kontakt:


Bc. Jan Čanda - ředitel
Tel.: +420 776 029 940
E - mail: honza@bodaj.com
Skype: cannyjancanda