Jak pomoci

Jak pomoci


Zda jste se rozhodli podpořit Bodaj, o.s. můžete si vybrat z následujících možností a podpořit nás v těchto oblastech:

  • Finanční prostředky na realizaci našich projektů v souladu s cíli Bodaj, o.s.
  • Materiální pomoc pro ukrajinská zařízení
  • Prostory pro benefiční výstavy a koncerty v ČR
  • Vítáme také členy a všechny lidi se zájmem o naši věc

Všechny oblasti spolu korespondují a prolínají se:

Finanční prostředky využíváme na nákup humanitárního materiálu, který je potřeba na každý humanitární výjezd sdružení a také na dopravu dobrovolníků. Nákupy, shánění aktuálně potřebného materiálu se koná vždy před každým výjezdem přímo v ČR.

Vzhledem k tomu, že materiál používají přímo dobrovolníci Bodaj, o.s. při přímé práci s klienty, nebo zajistíme jeho předání přímo klientům a vybranému personálu zařízení, je plně a efektivně využit.

V případě, že se rozhodnete Bodaj, o.s. podpořit finančním darem můžete využít přiložené darovací či sponzorské smlouvy.

Bankovní spojení: Raiffeisen 3806046001/5500
Konto veřejné sbírky: Raiffeisen 3806046028/5500

Materiální pomoc

Před každým výjezdem sdružení aktualizujeme seznam potřebného humanitárního materiálu, abychom předešli nahromadění nepotřebného materiálu a také kvůli našim omezeným přepravním možnostem. Jedná se především o hygienické potřeby, drogerii, pleny, vložky, léky, vitamíny, pomůcky na odbornou práci s dětmi, také se snažíme maličkostmi potěšit i personál zařízení. Seznam bude upřesněn před jarním humanitárním výjezdem. Zatím pro konkrétnější představu přikládáme seznam materiálu, který byl dovezen do Vilšanského dětského domova při letním humanitárním výjezdu 2009. Velice oceníme i zvýhodněné finanční podmínky na nákup konkrétních položek ze seznamu.

V případě, že máte možnost Bodaj, o.s. podpořit materiálním darem ( z upřesněného seznamu) můžete využít smlouvy o věcném daru.

  • Smlouva o poskytnutí věcného daru pro fyzické osoby
  • Smlouva o poskytnutí věcného daru pro právnické osoby
  • Materiální sbírka 2011
  • Prostory pro benefiční výstavy a koncerty v ČR

    Putovní výstava černobílých fotografií Tomáše Vrtala a Jana Čandy dokumentuje život dětí v ústavních zařízení na Ukrajině. Tuto výstavu doplňují malované obrázky dětí z Vilšanského dětského domova. Již navštívila několi měst po celé ČR. Prodejem fotografií a obrázků se snažíme nejenom zízkávat finanční prostředky, ale snažíme se informovat veřejnost o podmínkách v ústavních zařízeních na Ukrajině. V případě, že by jste měli zájem poskytnout prostory pro výstavu nebo benefiční akci, tak nás neváhejte kontaktovat.