Naši dárci a partneři

Naši dárci a partneři

I v loňském roce se našlo mnoho lidí kteří nám pomáhali pomáhat doufáme, že nám zachováte přízeň. Děkujeme


DÁRCI 2013 leden – červen

ZA FINANČNÍ  DARY DĚKUJEME

Vladimírovi  Skořepovi , Václavovi  Jašovi, Daliborovi  Hálovi, Jakubovi  Hálovi, FS CCE v Przně, Ondřejovi Klípovi , Jiřímu Kováři, Petrovi  Honsovi , kolektivu  Carculkah baru, Oldřichovi Dvořákovi

ZA  MATERIÁLNÍ   DARY DĚKUJEME

Haně Robenkové,Bětce Hykové,Ireně Savkové,Karolíne Friedlové

ZA PODPORU FOTOPROJEKTU DĚKUJEME

Miroslavovi  Matouškovi

ZA PODPORU PROJEKTU ADOPCE FYZIOTERAPEUTKY DĚKUJEME

Markétě Chrášťanské, Lukášovi  Staňkovi , Auto Freiberg spol.

ZA ZAPŮJČENÍ AUT DĚKUJEME

Oldřichovi  Dvořákovi

ZA SKLAD MATERIÁLU DĚKUJEME

Tomášovi  Kultovi

ZA MOŽNOST SÍDLA ORGANIZACE DĚKUJEME

Mgr. Evě Klípové, Speciální škole Rooseveltova

ZA PROSTORY NA VÝSTAVY A USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍ AKCE DĚKUJEME

Oldřichovi Dvořákovi  a Pavlovi Kadlecovi za uspořádání festivalu v obci  Dalečín,

Zdeně Caisové

ZA USPOŘÁDÁNÍ MATERIÁLNÍ SBÍREK DĚKUJEME

Žákům a učitelům ze základní školy Don Bosco v Bohnicích, žákům a učitelům v ZŠ Rudná

ZA PŘEKLADY DĚKUJEME

 

Mirsolavu Ottomanskému, Oleksovi  Livinskému, Mirkovi Tomkovi

Dárci 2012

ZA FINANČNÍ  DARY DĚKUJEME

Karlovi Bartákovi a kolektivu v Carculkah baru, Magdaleně Komárové, Jaroslavě Zittové, Václavovi  Jašovi, Anně  Jiřičkové, FS CCE v Pržně, Českobratrská církev, Tomášovi  Krupovi , Antonínu Dobošovi, Igoru Svatovi, Klubu Cross, Ludmile Čereporé, Jiřímu  Peroutkovi, manželům  Bořilovým, Ivo Hudečekovi , Janu Zítkovi, Františekovi  Svobodovi , městu Dalečín, Matějovi  Křivanovi , Oldřichvi  Dvořákovi , Evě Widerové, Reně Milgramové, Michalovi Pařízekovi , Marii Čandové, Jiřímu Dolečkovi, Alžbětě Matasové, Jiřímu  Chramostovi , Salomon Family o.p.s., Anně Hradilové, Anně Volekové, Adrianě Aulické, Tomášovi Otáhalovi, Jáchymovi  Pospíšilovi , Pavlovi  Kaplanovi , Anně Tůmové

ZA  MATERIÁLNÍ   DARY DĚKUJEME

Intitutu bazální stimulace, Dominice Duchkové,

ZA ZAPŮJČENÍ AUT DĚKUJEME

Oldřichovi  Dvořákovi

ZA PROSTORY NA VÝSTAVY A USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍ AKCE DĚKUJEME

Karlovi Bartákovi a kolektivu v Carculkah baru v Praze, Oldřichovi Dvořákovi  a Pavlovi Kadlecovi za uspořádání festivalu v obci  Dalečín,  Šárce Jakubcové za organizaci akce v klubu Cross v Praze, Dominice Duchkové za organizaci výstavy v kavárně Pražírna v Praze,  pražskému klubu Futurum, Kavárně 18 v Táboře

ZA MOŽNOST SÍDLA ORGANIZACE DĚKUJEME

Mgr. Evě Klípové, Speciální škole Rooseveltova,

ZA SKLAD MATERIÁLU DĚKUJEME

Tomášovi Kultovi

ZA USPOŘÁDÁNÍ MATERIÁLNÍCH SBÍREK DĚKUJEME

Žákům a učitelům ze základní školy Don Bosco v Bohnicích

ZA PŘEKLADY DĚKUJEME

Mirsolavu Ottomanskému, Oleksovi  Livinskému, Mirkovi Tomkovi

ZA ODBORNÉ KONZULTACE DĚKUJEME

Zdeně Caisové

Dárci 2011

ZA FINANČNÍ  DARY DĚKUJEME

Štefanu Čandovi, Železárnám Štěpánov, Ondřejovi  Klípovi, Ing. Jiřímu Fišerovi, Václavovi Jašovi, Markovi  Štědrovi, Johance Kučerové, Vlastě Zrzavé, Michalovi  Vítězovi , Monice  Švojgrové, Anně Sedlákové, Matějovi  Petránkovi , Oldřichovi  Dvořákovi , městu  Dalečín, Aleně  Haj Abdové, Miroslavovi  Dřevovi , Petře  Nehasilové , Václavovi  Muchovi , Lucii Honsové, Karlovi  Bartákovi, Petrovi  Honsovi

ZA USPOŘÁDÁNÍ BENEFIČNÍ AKCE DĚKUJEME

Oldřichovi Dvořákovi  a Pavlovi Kadlecovi za uspořádání festivalu v obci  Dalečín

ZA ZAPŮJČENÍ AUT DĚKUJEME

Oldřichovi Dvořákovi

ZA MOŽNOST SÍDLA ORGANIZACE DĚKUJEME

Mgr. Evě Klípové, Speciální škole Rooseveltova

ZA USPOŘÁDÁNÍ MATERIÁLNÍCH SBÍREK DĚKUJEME

Žákům a učitelům ze základní školy Don Bosco v Bohnicích, Členům Turistického oddílu v Roztokách

ZA PŘEKLADY DĚKUJEME

Mirsolavu Ottomanskému, Oleksovi  Livinskému

Dárci 2010

Za finanční dary děkujeme:

Anně Jurenkové, Mgr. Matějovi Královi, Mgr. Ondřejovi Klípovi, Petře Olivové, Ph.D RNDr. Martinu Vlachovi, Karlovi Bartákovi a jeho přátelům, Anně Stolejdové, Tomáši Stehlíkovi, Vlastimilu Slovákovi, Migueli Jaimu, Janě Houžvicové, Evě Ridemourové, Jakubovi Goldmanovi, Tomášovi Skřivánkovi, Martině Píbilové, Ivo Francovi, Václavu Jašovi, Ladislavu Wallovi, Veronice Fojtové, Kateřině Blokšové, Lucii Milisové, Denise Krejčiříkové, Ivoně Krejčiříkové, Ivě Šamanové,  účastníkům kurzu laiků Českobratrské církve evangelické  v Jánských lázních

Za materiální dary děkujeme fyzickým i právnickým osobám:

společnosti  Bode,s.r.o., společnosti MK Market, společnosti Nappy, s.r.o.,  Maltézské pomoci, o.p.s. - pobočka Malé strana,  Výtvarným potřebám Altamira,  Lékárně u sv. Trojice v Netolicích, manželům Caudrovým,  Johnu Wihttingovi, MUDr. Ireně Remešové, MuDr. Adéle Ježkové, MuDr. Kristýně Jedličkové

Za podporu projektu Aplikované léčebné rehabilitace v ústavu sociální péče ve Vilšanech děkujeme:

MuDr. Irině Chmelové, Danušce Červenkové, Renatě Filátové, Ing. Milanu Svojanovskému, Mgr. Evě Srokové, MuDr. Petru Krawczykovi, Mgr. Dagmar Mazákové, Mgr. Ireně Savkové, Kateryně Hertlové, PhDr. Jarmile Kristiníkové, Petrovi Kristiníkovi, Natálce Moravcové, Haně Šíchové, Zuzaně Sikorové, Radce Kratochvílové

Za materiálové a finanční sbírky děkujeme:

profesorům, žákům a rodičům  Církevní logopedické školy Don Bosco V Praze 8 v Bohnicích, Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4, členům Turistického oddílu v Roztokách, Městskému úřadu v Dalečíně

Za popdoru projektu 2. materiální výpomoc základní školy ve Vilšanech děkujeme:


Nadaci VIA

Za podporu benefičního večera v prosinci 2010 děkujeme:

Nadaci Divoké husy

Za překlady děkujeme:

Oleksovi Livinskému, Miroslavu Ottomanskému

Za poskytnutí sídla organizace děkujeme:

Základní škole speciální v Rooseveltově ulici, Mgr. Evě Klípové

Za spolupráci ve formě přednášek a konzultací děkujeme

Monice Vernerové, Martině Vrtalové, Zděně Caisové

Za poskytnutí prostor pro výstavu, benefiční akci, možnost prezentace děkujeme:

Music baru Futurum v Praze, Café baru 18 v Táboře, Pražské společnosti bloumající veřejnosti na festivalu Habrovka

Za vystoupení  na akcích děkujeme

kapele Traband, kapele Poletíme, Dj Wratovi

Za trpělivost při balení materiálu při výjezdech do ÚSP ve Vilšanech děkujeme

Jardovi Svobodovi :)

 

Dárci 2009

Za materiální dary děkujeme:

DIC a MŠ, s.r.o., Janě Vachulové, Marie Zacpalové, Společnosti Meyra, SUSS Consulting s.r.o., Věře Urbánkové,  domovu pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Čtyřlístek

Za finanční dary děkujeme:

Aleně Velemínské, Anně Jurenkové, Bc.Pavelu Kaplanovi, Renatě Halíkové, Filipu Macourovi, Firmě Arex CZ a.s., Haně Dastíkové, Ing. Janu Pinskerovi, Ing. Luboši Fendrychovi, Ing. Stanislavě Smakové, Ireně Vlachové, ISB Brno, Jiřině Goliášové, Manželům Machovým, Markétě Hlaváčkové, Mgr. Alené Orsenákové, Mgr. Irené Heinrichs, Mgr. Matěji Královi, Mgr. Ondřeji Klípovi, Natálii Topinkové, Petře Olivové,Ph.D, RNDr. Martinovi Vlachovi, Štěpánce Škampové, Zdeňce Kurkové, zlatnictví Janka

Za sbírky finanční a materiálové děkujeme:

Děkanskému úřad Uherský Brod, Gymnázium Na Vítězné pláni, Kláře Chlpíkové, Sboru Církve Bratrské ČB, Speciální škole Don Bosco v Bohnicích, Svatému  Martinu ve Zdi, MU Dalečín

Za zvýhodněné finanční podmínky děkujeme:

Společnosti Hartmann, Lékárna Mladé, Lékárně u Sv.trojice, MUDr. Ireně Remešové, MUDr. Vlastě Příkaské, Nappy s.r.o., panu Spálovskému, Společnosti Setrans

Za Podporu materiální a finanční  ze strany Nadací a fondů děkujeme:

Nadaci Divoké husy, Nadaci Via, Nadačnímu fondu Veronika

Za překlady do ukrajinštiny děkujeme:

Miroslavu Ottomanskému

Za poskytnutí  sídla organizace Bodaj,o.s. děkujeme:

Základní škola speciální Rooseveltova - paní Mgr. Evě Klípové

Za prostory pro výstavu, benefiční akci, prostor pro info stánek  děkujeme:

Sdružení Asistence, Futurum Music bar (Benefičnín koncert Traband pro Bodaj), Pražské společnosti bloumající veřejnosti (festival Habrovka), VOŠ Jabok (Vánoční Hvězda)

Děkujeme všem, kteří nás nezištně podporují, ať již prostřednictvím konta veřejné sbírky, nebo jakoukoli další pomocí.