Stavaj - Kateřiny zápisník Měsíc 1. - červenec 2018

Stavaj - Kateřiny zápisník Měsíc 1. - červenec 2018

13. 9. 2018 - Domov ve Vilšanech - můj domov od července 2018.


Měsíc 1. - červenec 2018

Mnohé se změnilo od doby, kdy jsem tady byla poprvé. Děti vyrostly a některé se hodně změnily a je občas vidět jejich vlastní boj s touhle změnou. Jedna věc se ale nezměnila, toto místo žije přítomností. Zkrátka - tady a teď.

Na rehabilitaci pracují v současné době 2 zdravotní sestry, které jsou zaučeny v základních postupech práce s dětma s postižením. Nemají vzdělání v rehabilitaci, takže já jsem ten, který vede proces rozhodování a nese zodpovědnost za terapii, ale já sama jsem ráda, že je nás momentálně více, protože obstarat vše v jednom kuse je tzv. hardcore. Během měsíce července probíhalo zaškolování jedné z nich, která se s touto cílovou skupinou teprve seznamuje. Zaučujeme v polohování, pochopení problematiky i v základech rehabilitačního ošetřovatelství, včetně základních postupů ve fyzioterapii. Základem je ale pochopení, že na nic neexistuje jeden manuál, ale nutné je kreativní myšlení a vše přizpůsobovat individualitě dítěte. I když se to zdá jako jasné, bývá to kamenem úrazu.

Rehabilitaci děláme především individuálně, ať už se jedná o cvičení nebo chůzi, mimo to část programu je věnována také dětem bez výrazného pohybového problému, ale se senzorickými vadami, které výrazně omezují jejich působení ve skupině ostatních klientů. Využíváme k tomu zejména multisenzorickou místnost, která je stále po zavedení v provozu a umožňuje práce s více smysly a systémy. Den bývá naplněný od rána do večera - tzv. 24 / 7.

Na závěr se vám musím s něčím svěřit......občas mi po obědě padají oči. Je vedro, za den uděláte tisíce věcí, u kterých máte pocit, že je budete dělat ještě milionkrát a výsledek je nejistý, přesto, když si večer jdu lehnout....já ateista, děkuju Pánu Bohu, že su tady......a to díky vám všem, kteří v mě tom podporujete....

Kača