Humanitární výjezd Podzim 2018

Humanitární výjezd Podzim 2018

30. 8. 2018 - ... hey hola Ukrajina volá přidejte se


Podzimní výjezd Bodaje do Vilšan

19. 10. - 28. 10. 2017

Podmínky pro přihlášení na výjezd:

- Vyplnění závazné přihlášky do 20. 9. a zaslání na jedunaukrajinu@gmail.com

Přihláška musí být vyplněna kompletně - mít všechny potřebné náležitosti, obsahovat informace o vašich zdravotních omezeních. Nezapomeňte číst do konce..)) Přihláška je ke stažení na konci stránky. Nebo využijte přihlášku online.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxblagRFmgbaEw0sXKW62iIoT_ji_RoaubryikJdxPS3K8kA/viewform?usp=sf_link

- Pokud s námi chcete jet poprvé, je třeba kromě přihlášky sepsat standardní motivační dopis a strukturovaný životopis. Kompletní informace o Vaší osobě nám pomůže předejít komplikacím, které se daleko od ČR velmi těžko řeší.

Při výběru dobrovolníků posuzujeme obsah a formu přihlášky - dosavadní zkušenosti, praxe.

O účasti na výjezdu se rozhodne po přípravné schůzce.

Jakékoliv dotazy k výjezdu zasílejte organizátorkám Marii Kučerové a Marii Voslářové na e-mail jedunaukrajinu@gmail.com nebo na telefon +420  733 251 585

Pravidla výběru dobrovolníků:

- kapacitní strop je cca 15 účastníků

- výběr proběhne na základě zaslané přihlášky a na základě aktivní účasti na přípravné schůzce

- pokud by se na výjezd přihlásilo více nových dobrovolníků a z organizačních i kapacitních důvodů by nemohli  být všichni přijati, museli bychom účastníky vybrat podle následujících kritérií (nejsou uspořádána podle priorit):

  1. poměr dobrovolníků, kteří již na UA byli, a dobrovolníků, kteří jedou poprvé

  2. skladba skupiny

  3. osobní vklad jednotlivce a participace na výjezdu

  4. datum přihlášení

Účast na výjezdu

Podmínky:

1.  Účast na předvýjezdní schůzce v Praze  termín a místo upřesníme

Na schůzce se bude řešit organizace samotného výjezdu, rozdělení kompetencí jednotlivých dobrovolníků, sestavování pracovních týmů, náplň výjezdu atp., podrobné informace dostanete e-mailem. Noví zájemci se dozvědí podrobné informace o spolku Bodaj, aktivitách a výjezdu.

Účast všech přihlášených je jednou z podmínek účasti na výjezdu.

2.  Účast na povýjezdní schůzce

Po návratu z Ukrajiny pořádáme schůzku, jejímž cílem je celkově zhodnotit výjezd a práci a také zpracovat podněty pro naši další činnost. Termín upřesníme ihned po návratu.

Celkové finanční náklady:

- Zaplacení zálohy na stravné cca - 800,- Kč

Pokud dojde ke zrušení vaší účasti na výjezdu v době, kdy již budou z vaší osobou spojené náklady, například na cestu, budeme storno poplatky platit z vaší zálohy na stravné, zbytek financí vám samozřejmě vrátíme. Jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně, abychom mohli brát zřetel na okolnosti každého případu.

Peníze budou vybírány v hotovosti na přípravné schůzce. Kontaktní osobou ohledně záloh všeho druhu je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail:hurdova.j@seznam.cz)

Tato částka je určena na nákup potravin v ČR a nákup potravin na Ukrajině.

- Kapesné pro vlastní potřebu, doporučená výše cca 30 eur.

Další informace:

Kontaktní osoba - vedení výjezdu: Marie Voslářová (tel.: 733 251 585, e mail: m.voslarova@gmail.com)

Kontaktní osoba ve věci financí je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail: jana@bodaj.com).

Informace o činnosti sdružení a výjezdech je možné získat z www.bodaj.com

Pokud máte o výjezd zájem, ale tento termín se vám nehodí, budeme rádi, když se přesto zúčastníte informační schůzky i příprav výjezdu. Následující výjezdy jsou plánovány na další termíny v roce 2017.

 

Těšíme se na Vás Váš Bodaj