Humanitární výjezd Jaro 2017

Humanitární výjezd Jaro 2017

22. 3. 2017 - ... a je to tady, pojeďte


 

Jarní výjezd Bodaje

20. 4. 1. 5. 2017


Podmínky pro přihlášení na výjezd


 

 

- Vyplnění závazné přihlášky a zaslání na jedunaukrajinu@gmail.com

 

(přihlášku najdete na konci této stránky)


Přihláška musí být vyplněna kompletně – mít všechny potřebné náležitosti, obsahovat informace o vašich zdravotních omezeních. Nezapomeňte číst do konce..))


- Pokud s námi chcete jet poprvé, je třeba kromě přihlášky sepsat standardní motivační dopis a strukturovaný životopis. Kompletní informace o vaší osobě nám pomůže předejít komplikacím, které se daleko od ČR velmi těžko řeší.


Při výběru dobrovolníků posuzujeme obsah a formu přihlášky – dosavadní zkušenosti, praxe.


Přihlášku vyplňte, až budete s jistotou vědět, že pojedete. Po odeslání přihlášky už není možné se z výjezdu odhlásit. V úvahu budou brány jen závažné důvody.


Přijetí přihlášky potvrdíme mailem.


O účasti na výjezdu se rozhodne po přípravné schůzce.


Jakékoliv dotazy k výjezdu zasílejte organizátorce Marii Voslářové na e-mail m.voslarova@gmail.com nebo na telefon +420 723 283 401


Pravidla výběru dobrovolníků:

- kapacitní strop je cca 15 účastníků

- výběr proběhne na základě zaslané přihlášky, pohovoru s novými zájemci na společné schůzce a na základě aktivní účasti na přípravné schůzce

- pokud by se na výjezd přihlásilo více nových dobrovolníků a z organizačních i kapacitních důvodů by nemohli  být všichni přijati, museli bychom účastníky vybrat podle následujících kritérií (nejsou uspořádána podle priorit):

  1. poměr dobrovolníků, kteří již na UA byli, a dobrovolníků, kteří jedou poprvé

  2. skladba skupiny

  3. osobní vklad jednotlivce a participace na výjezdu

  4. datum přihlášení


Účast na výjezdu

Podmínky:

1.  Účast na předvýjezdní schůzce v Praze (místo a datum upřesníme)

Na schůzce se bude řešit organizace samotného výjezdu, rozdělení kompetencí jednotlivých dobrovolníků, sestavování pracovních týmů, náplň výjezdu atp., podrobné informace dostanete e-mailem. Noví zájemci se dozvědí podrobné informace o spolku Bodaj, aktivitách a výjezdu.

Účast všech přihlášených je jednou z podmínek účasti na výjezdu.


2.  Účast na povýjezdní schůzce

Po návratu z Ukrajiny pořádáme schůzku, jejímž cílem je celkově zhodnotit výjezd a práci a také zpracovat podněty pro naši další činnost. Termín upřesníme ihned po návratu.


Celkové finanční náklady:

- Zaplacení zálohy na stravné 800,- Kč

Pokud dojde ke zrušení vaší účasti na výjezdu v době, kdy již budou z vaší osobou spojené náklady, například na cestu, budeme storno poplatky platit z vaší zálohy na stravné, zbytek financí vám samozřejmě vrátíme. Jednotlivé případy budeme posuzovat individuálně, abychom mohli brát zřetel na okolnosti každého případu.

Peníze budou vybírány v hotovosti na přípravné schůzce. Kontaktní osobou ohledně záloh všeho druhu je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail:hurdova.j@seznam.cz)

Tato částka je určena na nákup potravin v ČR a nákup potravin na Ukrajině.

- Kapesné pro vlastní potřebu, doporučená výše 30 eur.


Další informace:

Kontaktní osoba – vedení výjezdu: Marie Voslářová (tel.: 723 283 401, e mail: m.voslarova@gmail.com)

Kontaktní osoba ve věci financí je Jana Hurdová (tel: 737 378 417, e-mail: jana@bodaj.com).

Informace o činnosti sdružení a výjezdech je možné získat z www.bodaj.com

Pokud máte o výjezd zájem, ale tento termín se vám nehodí, budeme rádi, když se zúčastníte informační schůzky i příprav výjezdu. Následující výjezdy jsou plánovány na další termíny v roce 2017.


Kontakt

Sídlo sdružení:

Rooseveltova 8,
160 00 Prague 6
Czech Republic

Telefony:

Tel. CZ: +420 776 029 940
Tel. UA: +380 985 486 001
IČO: 26540991

Bankovní spojení:

Raiffeisen 3806046001/5500

Konto veřejné sbírky:

Raiffeisen 3806046028/5500

E-mail:

bodaj@bodaj.com